zImage

Log på

Brugernavn:
Email:
Kodeord:
Indtast linjen (tal, store bogstaver):
For at vise du ikke er en robot:

Kontakt ZieglerSoft

Navn:
Email:
Indtast linjen (tal, store bogstaver):
For at vise du ikke er en robot:
  

Hvad er "zImage"?

Har du brug for en ASP ellser ASP.net komponent, for server-side grafik operationer? zImage kan bruges til at udføre en lang række grafikopgaver fra et ASP script, et ASP.net program, eller fra programmeringssprog der forstår COM.
Køb zImage her
Har du nogensinde brug for at lave "thumbnails", ændre størrelse på billeder, eller næsten en hvilken som helst anden ting du kan tænke dig at gøre ved et billede, direkte i en web-side, på din Microsoft IIS webserver, ligegyldigt om du programmerer i ASP eller ASP.net, ja så er zImage det rigtige værktøj.
zImage kan bruges i ethvert on-linie program, hvor brugeren kan uploade billeder, og derefter behandle disse. Eller zImage kan f.eks. bruges til at lave automatiske "thumbnails" af billeder, både fra databaser, uploaded af brugeren, eller som allerede befinder sig på serveren.
zImage kan bruges sammen med enhver upload-komponent, og endog helt uden som eksemplerne der medfølger både demoudgaven, og den fulde udgave vil vise.

zImage er ligeledes et godt valg, hvis du bygger CMS systemer, at bruge som indbygget billedbehandling.

zImage har bl.a.:

 • Syv forskellige filtre til størrelsesændringer
 • Kan gemme det endelige billede enten som en fil på disk, eller som en "stream", der kan gemmes direkte i databaser, eller evt. sendes direkte til browseren
 • Kan læse billedet direkte fra en stream (Upload komponent eller evt. database)
 • Fri rotation (fra -360 grader til 360 grader)
 • Mange filtre, bl.a. Sharpen, soften, bluring, noise, contrast, darken osv.
 • Kan klippe, gøre skarpere, spejlvende m.m.
 • Ændres størrelse enten pr. procent, eller ved at opgive bredde og højde
 • Otte formater kan læses (JPeg, Bitmap, Targa, PNG, GIF, PSD, PSP og Tiff)
 • seks kan skrives (JPeg, Bitmap, TIF, PNG, GIF og Targa)
 • Mulighed for at oprette nye billeder fra grunden
 • Diverse tegne redskaber
 • Mulighed for at lægge tekst på billeder
 • Sætte flere billeder sammen til et billede
 • Og meget mere...
Derudover indeholder zImage endnu en komponent, ServerFonts, der kan benyttes til f.eks. at oplyse en bruger om hvilke fonte der måtte være installeret på serveren hvorfra hjemmesiden kører. Kan f.eks. bruges i forbindelse med skrivning på en zImage-generet tegning til at vælge font til en evt. tekst.
Hent din kopi på downloadsiden

Eksempel på filter


Første billede uden filtre, andet med både max. "Sharpen" og "Sharpen filter":
zImage.outAddSharpen=1
zImage.outSharpenValue=255
zImage.outSharpenfilter=1

Eksempel på filter


Første billede uden filtre, andet med "Soften II filter":
zImage.outSoftenFilter2=1

Rotation




Billede roteret 0,30,60,90,180 og 270 grader

Eksempel kode:

Simpel størrelses ændring:

<%
 Set zImage = Server.CreateObject("zimage.zimage")  
 zImage.inFile="file.jpg"
 test=zImage.LastError
 zImage.outResizeType=0  ′ Resize by PCT
 zImage.outPct=50     ′ Set size to 50%
 zImage.outJpgQuality=100 ′ Store with least compression
 zImage.outFilter=6    ′ Use Lanczos3 filter for resizing
 zImage.outFile="out.jpg"
 test=test+zImage.LastError
 zImage.MakeFile     ′ Create the file
 test=test+zImage.LastError
 Set zImage=Nothing
%>
 <img src="out.jpg">

Du kan også sende det færdige billede direkte til folks browser, uden at gemme det på disk først.
For at gøre dette, lav noget lignende dette på din web-side: <img src="makeimage.asp?filename=test.jpg">
Og i filen "makeimage.asp" laver du så denne kode:

<%
 InFile=Request("filename")
 Set zImage = Server.CreateObject("zimage.zimage") 
 zImage.inFile=InFile    ′ The file we will resize
 test=zImage.LastError
 zImage.outResizeType=0   ′ Resize by PCT
 zImage.outPct=50      ′ Make the image 50% of original
 zImage.outJpgQuality=100  ′ No compression
 zImage.outFilter=6     ′ Lanczos3 resize filter
 zImage.outFile=".jpg"   ′ The result is a JPeg file
 test=test+zImage.LastError
 Response.ContentType = "image/jpeg"   
 ′ Tell the browser that a JPeg file is comming
 Response.BinaryWrite zImage.MakeStream 
 ′ Send the resulting image
 Set zImage=Nothing
%> 

Flere eksempler kan findes i de demoprogrammer der følger med både demoudgaven, og den fulde udgave af zImage
 f     in    +45 9811 3772    UK  
Kontakt ZieglerSoft