ZieglerCollection One

Log på

Brugernavn:
Email:
Kodeord:
Indtast linjen (tal, store bogstaver):
N
For at vise du ikke er en robot:

Kontakt ZieglerSoft

Navn:
Email:
Indtast linjen (tal, store bogstaver):
N
For at vise du ikke er en robot:
ZieglerCollection one
Denne side indeholder en lang liste over de komponenter, der tilsammen med en masse routiner af enhver art, udgør selve ZieglerCollection one.

De enkelte komponenter i listen, indeholder en kort kommentar, der beskriver hvad denne komponent laver.

Selve listen, er en lang liste af knapper, der vil føre dig til en side pr. komponent, der i de fleste tilfælde er tom. Siden indeholder kun noget, hvis vi har tilføjelser, til det, der allerede findes i hjælpefilen til ZieglerCollection one.

 TzTitleBar
Fjern eller vis titelbar på tForm
 TzcFancyForm
Lav din TForms i præcis den facon du vil, ved hjælp af en bitmap
 TzcMMMixer
Kontrollér alle linier i lydkortets mixer
 TzMinMax
Nem kontrol af størrelsen på tForm
 TzBigLabel
tLabel komponent for lange tekster
 Tz3Dlabel
3D udgave af TzBigLabel
 TzAngleLabel
tLabel der kan vise tekst i enhver vinkel
 TzTabListBox
En udvidet udgave af tListbox
 TzBitmap
tBitmap med en masse ekstra
 TzAnimated
A TzBitmap der kan afspille tegnefilm
 TzBackground
"Fliselæg" en bitmap, eller lav en farveovergang
 TzBlendPaint
Baggrund der kan lave farvemix
 TzTileMap
Baggrund der kan "fliselægge" en bitmap
 TzLed
Led komponent
 TzSegment
16 delt led-segment
 TzSegmentLabel
Label komponent, der benytter TzSegments
 TzSegmentClock
Label ur-komponent. Bruger TzSegments
 TzGauge
Vis fremskridt
 TzSlideBar
Rul igennem en nummerserie
 TzFrame
Rammer omkring andre komponenter
 TzDivider
Delelinie. Både lodret og vandret
 TzMovePanel
tPanel der kan flyttes run-time med musen
 TzHint
Manipulér "hint" vinduet
 TzShowApp
Kontrolér tApplication på en nem måde
 TzVerSpilt
En vertikal splitter
 TzHorSplit
En horizontal splitter
 TzMouseSpot
Put mus-handling på billeder, kort og tegninger
 TzCalc
Beregn regnstykker i strenge
 TzShapeBtn
Knap uden "handle". Enhver facon
 TzColorBtn
tButton der kan skifte farver, fler liniers tekst m.m.
 TzGradBtn
TzColorBtn med farveforløb
 TzBitColBtn
TzColorBtn med billeder
 TzIconColBtn
TzColorBtn med ikoner
 TzScope
Vis masser af data på een gang. Som et Oscilloscope
 TzPanelMeter
F.eks. et VU meter
 TzKnob
F.eks. volume kontrol på stereoanlæg
 TzDblKnob
Dobbelt udgave af TzKnob
 TzTripKnob
Trippel udgave af TzKnob
 TzTrayIcon
Tray-ikon
 TzNWColorBtn
TzColorBtn uden Windows-handle
 TzNWBitColBtn
TzBitColBtn uden windows-handle
 TzNWIconColBtn
TzIconColBtn uden windows-handle
 TzNWBlendPaint
Baggrund der laver farveforløb
 TzNWTileMap
Baggrund med "fliselægning" af bitmap
 TzSplashForm
Såkaldt Splashform ved programstart
 TzCompCanvas
Tegn på enhver windows-kontrol
 TzcDotSegment
63-delt led-komponent
 TzcDotLabel
tLabelkomponent der benytter TzcDotSegments
 TzcDotClock
tLabel-ur. benytter TzcDotsegments
 TzcPeakOmeter
Som "meteret" på dit stereoanlæg
 TzcTimer
En tTimer der benytter tråde til kørslen
 TzcRunprog
Nem måde at køre eksterne programmer på.
 TzcURLLabel
Hop til hjemmesider, emails eller FTP
 TzcCustomOnof
Forældre til alle on/off knapper
 TzcLightOnOff
on/off knap der ligner en normal lyskontakt
 TzcPushOnOff
on/off knap der ligner en industrafbryder
 TzcDblOnOff
on/off knap der ligner en normal knap på stereoanlæg
 TzcSingleOnOff
Som TzcDblOnOff, bare kun enkelt
 TzResBitmap
tBitmap der henter sit image fra en resource fil
 TzDeskTop
tCanvas der indeholder hele skærmbilledet
 TzcMMTimer
Multimediatimer
 TzcSlideOnOff
Endnu en on/off knap
 TzcSpinBtn
En to-vejs rullknap
 TzcCenterSpinBtn
En trevejs rulleknap
 TzcHairLine
Tegn linier på en form
 TzcArrowHead
Tegn pilehoveder
 TzcCreditScroll
Rulltekster
 TzcAnalogClock
Analog ur
 TzcDinMeter
Ligner et normalt DIN-meter
 TzcSpectrum
En nem måde at vise mange data samtidigt på
 TzcRunningDot
En dot-label hvor teksten kan løbe (nyhedsskilt)
 TzcColorComboBox
Farvevalgskombobox
 TzcFontComboBox
Fontvalgskombobox
 TzcColorDotLabel
En TzcDotLabel med mulighed for flere farver på een gang
 TzcRgn
Benyttes af mange af de øvrige komponenter til at gemme en region
 TzcTextSize
Benyttes af mange af de øvrige komponenter til at gemme størrelse på Caption
 TzcBmpOffset
Benyttes af mange af de øvrige komponenter til at gemme placering af bitmap
 TzcFancyControl
Få ethvert vindue til at antage en hvilken somhelst facon
 TzcFancyButton
En knap der kan antage en hvilkensomhelst facon
 TzcFancyCustomBtn
Forfader til alle "Fancy" udgaver af Checkboxe og radioknapper
 TzcCustomFancyCheckBox
Forfar til alle "Fancy" checkboxe
 TzcCustomFancyRadioButton
Forfar til alle "Fancy" radioknapper
 TzcFancyCheckBox
Checkbox der kan antage enhver facon
 TzcFancyRadioButton
Radioknap der kan tage enhver facon
 TzcShapeColorBtn
TzColorBtn der kan antage mange faconer
 TzcShapeGradBtn
En TzGradBtn der kan antage mange faconer
 TzcShapeBitColBtn
TzBitColBtn der kan antage mange faconer
 TzcIconColBtn
TzIconColBtn der kan tage mange faconer
 TzcMMPeak
Holde øje med lyden i lydkortet
 TzcWave
Et sted at gemme wav filer i dit program. benyttes af andre komponenter i samlingen
 TzcWavePlayer
Gem wav-filer i dit program, og afspil direkte derfra. Ingen løse filer behøves mere for at få lyd
 TzcTrayMeter
Peakmeter der vises i Tray området
 TzcColorListBox
Vælg farver fra en Listbox
 TzcFontListBox
Vælg font fra en Listbox
 TzcVerInfo
En nem måde at få versionsinformation ud af dine programmer
 TzcCustomEdit
Forfar til TzcEdit typen af komponenter
 TzcEdit
Editbox med bla. "fladt" look
 TzcButtonEdit
Samme som TzcEdit, men med indbygget knap
 TzcCustomSpinEdit
Forfar til alle TzcSpinEdit komponeneter
 TzcSpinEdit
TzcEdit komponent, for input af heltal. Knapper for værdi op/ned
 TzcFloatSpinEdit
Samme som TzcSpinEdit, men for flydende tal
 TzcCustomMemo
Forfar til TzcEdit typen af komponenter
 TzcMemo
Memoudgaven af TzcEdit
 TzcCutomListBox
Forfar til alle TzcListbox komponenter
 TzcListBox
Listbox udgaven af TzcEdit
 TzcCutomComboBox
Forfar til alle TzcComboBoxe
 TzcComboBox
ComboBox udgaven af TzcEdit
 TzcFlatCustomBtn
Forfar til Chekboxe og radioknapper
 TzcFlatCustomRadioButton
Forfar til TzcFlatRadiobuttons
 TzcFlatCustomCheckBox
Forfar til TzcFlatCheckBoxe
 TzcRadioButton
En Radioknap der kan tage forskellige "flat looks"
 TzcCheckBox
En checkbox der kan tage forskellige "flat looks"
 TzcDial
En knap der ligner volume kontrollen på din stereo
 TzcDotCrt
En simpel Crt lign. label, der benytter 63-segments til at vise sit indhold
 TzcWaveVolume
Simpel volume kontrol for wave
ZieglerCollection one
 f     in     t    +45 9811 3772    UK  
Kontakt ZieglerSoft